Dünya su günü

Su, tarih boyunca insanlığın ve tüm canlıların yaşam kaynağı ola gelmiş, medeniyetlerin oluşumuna katkı sağlamıştır. Tarihe baktığımızda toplumların gelişimi su kaynaklarının bulunduğu alanlarda olmuştur. Su hem ekonomik bir değer, hem de sosyal ve kültürel bir nitelik taşımaktadır. Su; dünyamızda istenilen yer, miktar, nitelik ve zamanda bulunmayan, yenilenebilir ancak, sınırlı bir kaynak olması nedeniyle toplumların her katmanını ilgilendiren stratejik bir doğal kaynak olmuş ve olmaya da devam edecektir. Su kaynaklarından yaralanma ve bununla ilgili çalışmalar insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün artık kritik bir konuma ulaşmış bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir sosyo- ekonomik kalkınma için etkin kullanımı konusu, her düzeyde giderek dahaRead More

Kalplerinde aşk işaretiyle doğanlar

Kalplerinde aşk işaretiyle doğarlar kimileri.. Kalplerinde aşk işaretiyle doğarlar kimileri… Yeryüzüne gönül İndiremez onlar… Hayatı ve insanları anlarlar, hayata ve insanlara merhamet duyarlar, ama hayatın ve onun içindeki insanların yaşadıktan gibi yaşayamazlar. Aşk işaretiyle doğanlar yaşarken dünyaya talip olamazlar… Bilirler ki ne isteseler, neyi alsalar, ne kazansalar aşkın dışında hiçbir şey avutmaz onları, teselli etmez… Gönüllü sürgündür onlar… Gizliden gizliye hissederler bunu..Sonsuz bir ışıktan kopup gelmişlerdir geldikleri yere. Kopup geldikleri ışığa olan inançları ne kadar büyükse, içle­rindeki acı o kadar derindir… Bu acı hatırlatır onlara kopup geldikleri yeri… Bu acı hatırlatır onlara kim olduklarını ve niye varolduklarım… Kalplerinde aşkRead More

Bülten yayınları yaygınlaşıyor

Newsletter (Bülten), genellikle web dünyası içerisinde yayın yapan blogların ve diğer internet sitelerinin günlük olarak takipçilerine göndermiş oldukları mail bültenleridir. Her web sitesinin amacı içeriklerini daha çok kullanıcıya ulaştırmaktır. İçeriklerin daha çok kullanıcıya sunulabilmesi içinse takip edilme yollarının genişletilmesi ve kullanıcılara geniş imkanların sağlanması gereklidir. Newsletter’ın da web siteleri içerisindeki fonksiyonu tam olarak budur. Newsletter’a tüm takipçiler e-posta adreslerini kullanarak kayıt olurlar. Sistemde belirlenen saat aralığı içerisinde de günlük yeni bir bülten bu e-posta listesinde olan kişilere gönderilir. Böylece kullanıcılar o web sitesinin gün içerisinde yaptığı tüm yayınları görebilir ve özetlere göz attıktan sonra dikkatini çeken haberleri okumak içinRead More

İslâmî sigorta ve sigortacılık

Vakıf katılım bankasının açılmasının ardından “İslâmî sigorta ve sigortacılık” hakkında araştırmalara yer verilmeli. Dinimizin faizi haram kıldığını biliyoruz. Bugün bankaların verdiği kredilerde ve tefecilerin işlemlerinde haram olan faizin gerçekleştiğinde şüphe yoktur. Faizin azı ve çoğu haramdır; “katlı faiz haramdır da, tek karlı, ilk kredi sözleşmesinde şart koşulan faiz haram değildir” şeklindeki sözlerin ve yorumların dayanağı yoktur; bu yorumlar Kur”an-ı Kerim âyetlerini bir bütün halinde ve nüzul tarihini göz önüne almadan ve ilgili (açıklayıcı) hadisleri yok sayarak yapılan yorumlardır. Müslümanlar faize yaklaşmamalı, yoksulların ve muhtaçların ihtiyaçları tasadduk, bağış ve faizsiz kredi (karz-ı hasen) yoluyla giderilmeli, yatırım ve üretim için sermayeRead More

Vakıf katılım bankası açıldı

Türkiye’ de yıllarca konuşulan ve uygulanmaya başlanmasının istendiği gelecek garantisinden biri olan katılım bankası, ilk olarak “VAKIF KATILIM BANKASI” adıyla kuruldu. ilgili konuyla alakalı bir yazı aşağıdadır. Bundan otuz yıl kadar önce ülkemiz üniversitelerinde İslam Hukuku, İslam Ekonomisi, Faizsiz Bankacılık terkiplerinin adı anılmaz, akademyada yer alması mensuplarının aklına sığmazdı. Bugün birden fazla üniversitemizde lisans üstü seviyede İslam Ekonomisi ve Faizsiz Finansman (İslam Bankacılığı) konularında master ve doktora programları açıldı, dersler yapılıyor, tezler yazılıyor. Bunlara ek olarak üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve katılım bankaları ilmî toplantılar tertip ediyorlar, bu ilim dalları ile ilgili konularda tebliğler sunuluyor, tartışmalar yapılıyor. Benzer faaliyetlerin Doğu’daRead More