OTOMATİK KATILIM BES 01 OCAK 2017

BES OTOMATİK KATILIM VE YAŞ SINIRI BES’te yeni bir dönem başlıyor. BES’e yeni bir rüzgar getirmesi beklenen ve 1 Ocak 2017’den itibaren devreye girecek olan otomatik katılım uygulaması, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı, bir işyerinde ve kamu kurumunda çalışan 45 yaş altı çalışanların otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olması esasına dayanıyor. Çalışanları tasarrufa teşvik etmeyi amaçlayan Otomatik katılımın getirdiği yenilikler: • Katkı payı çalışanın prime esas kazancının %3’ü • %25 devlet katkısına ek olarak bir defaya mahsus olmak üzere ek 1000 TL devlet katkısı • Emeklilik gelir planı tercihinde %5 ek katkı daha Mevzuat ile ilgili detaylı bilgilereRead More

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı.  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı. Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendirenRead More

Otomatik Ödeme Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi

Emeklilik Sistemleri Mevzuat: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Resmi Gazete tarihi ve sayısı: 25 Ağustos 2016 Tarihli ve 29812 Sayılı Resmî Gazete http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160825.htm     Özet: Bu kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa “Çalışanların otomatik olarak bir emeklilik planına dahil edilmesi” başlıklı ek madde eklenmiştir. Bu ek madde ile temel olarak; Türk vatandaşı veya çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlar işverenleri tarafından bir emeklilik sözleşmeyi ile emeklilik planına dahil edileceği; Bakanlar Kurulunun bu madde uyarınca emeklilik planına dahil edilecekRead More

Genç Çiftci Kredisi

Proje için gerekli olan bilgiler gencciftci.tarim.gov.tr içerisinde bulunmakta olup, başvurular öncelikle yine bu web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr)  programından yapılıp, başvuru dokümanları yazılım programından çıktı olarak alınacaktır. Genç çiftçiler çıktıları,  projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu il/ilçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.  Proje kapsamında genç çiftçilerden dosya parası ya da bir proje hazırlama ücreti alınmayacaktır.  Başvurular 13 Nisan 2016 tarihinde başlayıp 12 Mayıs 2016 tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir.

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelen ve 25 Mayıs 2016 tarihi itibariyle denetimlere tabi olacak meslekler şunlardır. Sıra Meslek Dalı Seviye Sektör Sıra Yeterlilik Adı Seviye Sektör 1 Ahşap Kalıpçı Seviye 3 İnşaat 21 Isı Yalıtımcısı Seviye 3 İnşaat 2 Alçı Levha Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat 22 Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli Seviye 3 Enerji 3 Alçı Sıva Uygulayıcısı Seviye 3 İnşaat 23 İnşaat Boyacısı Seviye 3 İnşaat 4 Alüminyum Kaynakçısı Seviye 3 Metal 24 İskele Kurulum Elemanı Seviye 3 İnşaat 5 Bacacı Seviye 3 Enerji 25 Kaynak Operatörü Seviye 4 MetalRead More

Yeni girişimci desteği KOSGEB

Yeni girişimciler desteği için KOSGEB’ e başvuru yapmadan önce İŞKUR EĞİTİM PROGRAMLARINA katılmalısınız. GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 15.02.2016 25.02.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 15.02.2016 25.02.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 29.02.2016 10.03.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 14.03.2016 24.03.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 28.03.2016 07.04.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 11.04.2016 21.04.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 25.04.2016 05.05.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 18.02.2016 27.02.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 28.02.2016 08.03.2016 Detay GAZİANTEP KOSGEB GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 18.02.2016 03.03.2016 Detay Yeni Girişimci Desteği (toplam 30.000 geri ödemesiz + 70.000 geri ödemeli) Girişimcinin bu destekten faydalanabilmesi için;Read More

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların – Suriyeliler -in Çalışma İzinleri

Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik 15/01/2016 tarih ve 29594 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup ülkemizde istihdam edilecek Suriyelilerin çalışmalarına ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir. İlgili Yönetmeliğe göre g eçici koruma sağlanan yabancılar çalışma izni olmaksızın çalışamayacaktır. Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden itibaren 6 ay sonra çalışma izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir. Çalışma izni başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından e-devlet kapısı üzerinden yapılır.  Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olanlar (Kendi ad ve hesabına çalışacak olanlar) kendi adına başvuruda bulunabilir. Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır.Read More

Nakliye TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

   Nakliye TEHLİKE BELİRLEME VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU NO FAALİYET TEHLİKE RİSK RİSK DEĞERLENDİRME ÖNCELİK SIRASI RİSK AZALTMA ÖNLEMLERİ AÇIKLAMA / GERÇEKLEŞME OLASILIK ŞİDDET RİSK 1 Ofis faaliyetleri Ofiste yangın çıkması ihtimali Yangın 3 4 12 2 i)  Yangın tüplerinin bulundurulması ii) Personelin yangın tehlikesine karşı eğitilmesi Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir. 2 Ofis faaliyetleri Yetersiz havalandırma Bulaşıcı Hastalık 2 3 6 2 i)Ofis hacminin ihtiyaçlara ve standartlara göre düzenlenmesi ii) Havalandırma tertibatının iyileştirilmesi Faaliyet kontrolleri uygulanacak, önlem ve aksiyonların uygunluğu sürekli olarak kontrol edilecektir. 3 Ofis faaliyetleri Banyo ve tuvaletlerin uygun olmayanRead More

APHB Nedir

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Aylık Prim ve Hizmet belgesi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki işyeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, Sosyal Güvenlik Kurumuna elektronik ortamda verilmesi gereken, çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerini gösteren , işveren açısından da o ay için ödeyeceği primin tahakkukunu gösteren belgedir.

KARAYOLU TAŞIMA KANUNU

8527 KARAYOLU TAŞIMA KANUNU (1)(2) Kanun Numarası                                  : 4925 Kabul Tarihi                                           : 10/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete                       : Tarih : 19/7/2003  Sayı : 25173 Yayımlandığı Düstur                           : Tertip : 5  Cilt : 42   BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜMRead More