Dünya su günü

Su, tarih boyunca insanlığın ve tüm canlıların yaşam kaynağı ola gelmiş, medeniyetlerin oluşumuna katkı sağlamıştır. Tarihe baktığımızda toplumların gelişimi su kaynaklarının bulunduğu alanlarda olmuştur. Su hem ekonomik bir değer, hem de sosyal ve kültürel bir nitelik taşımaktadır.

Su; dünyamızda istenilen yer, miktar, nitelik ve zamanda bulunmayan, yenilenebilir ancak, sınırlı bir kaynak olması nedeniyle toplumların her katmanını ilgilendiren stratejik bir doğal kaynak olmuş ve olmaya da devam edecektir. Su kaynaklarından yaralanma ve bununla ilgili çalışmalar insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün artık kritik bir konuma ulaşmış bulunan su kaynaklarının sürdürülebilir sosyo- ekonomik kalkınma için etkin kullanımı konusu, her düzeyde giderek daha yoğun biçimde gündeme gelmektedir.

SULAMADA TOPRAĞIN ÖNEMİ

Sulama, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için yapılmakla birlikte, sulamayı yapanın muhatabı bitkiden önce topraktır. Çünkü sulamada suyun verildiği ortam topraktır; bitki, toprağın müsaade ettiği ölçülerde suyu kullanabilir. Bu yüzden sulamada, suyu kullanan bitki kadar, onun yetiştiği ortamı oluşturan toprağın da iyi tanınması gerekir.

TOPRAK: Toprak kayaların ve organik maddelerin ayrışma ürünlerinin karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde canlıları barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava ihtiva eden bir maddedir. Belirli hacme sahip toprak yüksek basınçta preslenip içerisindeki su ve hava tamamen çıkarılırsa toprak özelliğini kaybeder; çünkü susuz ve havasız ortamda canlı yaşamaz. Bu yüzden toprak canlı bir varlık olarak da ele alınmalıdır.

SULAMA: Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan yağışlarla karşılanamayan su ihtiyacının, ölçülü ve dengeli bir şekilde bitki kök bölgesinde depolanmasıdır.

Ölçülü: Su ihtiyacının hesaplanarak verilmesi

Dengeli: Kök bölgesinde homojen dağılımının sağlanması(Kara, M. 2005).

Sulama da, sulama suyu kalitesi etüt çalışmalarında dikkat edilecek konuların başında gelir. Sulama sadece bitki su ihtiyacını değil sulama suyu ihtiyacı olarak düşünülmesi gerekmektedir. Bu manada değerlendirilecek olursa farklı sulama sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.

SU YÖNETİMİ VE KAYNAKLARININ ETKİN KULLANILMASI

Geleceğe yönelik sulama etkinliğinin arttırılmasında en önemli araç; verimli bir tarımsal üretim, uygun araştırma tekniklerini içinde barındıran, gelişmiş sulama teknolojisi kullanan ve etkin bir bilgi sistemine sahip sulama yönetimidir. Son yıllarda yönetim ve organizasyon alanlarındaki yetersizliklerin giderilmesi, karşılaşılan sorunların çözümünde önemli bir araç olarak görülmektedir. Bu nedenle, sulama projelerine ilişkin sorunların tartışılmasında sık sık sulama yönetimi terimi kullanılmaktadır.

Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sulama şebekelerinin yönetiminde temel amaç, çiftçilerin gelirlerinin yükseltilmesi, dolayısıyla su kaynaklarının en yüksek faydayı sağlayacak şekilde etkin dağıtım ve kullanımının gerçekleştirilmesidir. Sulama yönetimi ise tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun dağıtım ve kullanımını sağlayan bir organizasyon olarak tanımlanabilir

Tüm bu açıklamalar ışığında Su kaynaklarının yönetimini tek başına ele almak doğru bir yaklaşım değildir. Toprak ve Su kaynaklarının birlikte ele alınıp bir olarak yönetilmesi Ülkemiz şartlarında bir zarurettir.

Hayat iksiri SU` ya, bu mucizevi maddeye bir başka bakmalı, gözümüz gibi korumalı, sakınmalı, esirgemeliyiz. Ona gıpta etmeli, büyüleyici yapısını, eşsiz hizmetini, müthiş luzumiyetini yeniden fark etmeliyiz. Dünya Su Günü kutlu olsun.

Celil ÇALIŞ

About

View all posts by

Bir Cevap Yazın